Trang chủ

CÁC GÓI CƯỚC MIMAX TRỌN THÁNG

Không giới hạn lưu lượng

PLAN - PRICE

Description

3GB tốc độ cao

30 ngày

70.000đ
Hết 3GB vẫn truy cập miễn phí với tốc độ thông thường


Để đăng ký, soạn sms:

MIMAX70 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


5GB tốc độ cao

30 ngày

90.000đ
Hết 5GB vẫn truy cập miễn phí với tốc độ thông thường


Để đăng ký, soạn sms:

MIMAX90 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


8GB tốc độ cao

30 ngày

125.000đ
Hết 8GB vẫn truy cập miễn phí với tốc độ thông thường


Để đăng ký, soạn sms:

MIMAX125 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới

PLAN - PRICE

Description

30GB tốc độ cao

30 ngày

300.000đ
Hết 30GB vẫn truy cập thoải mái với tốc độ cao. Không lo hết Data, truy cập thả ga.


Để đăng ký, soạn sms:

UMAX300 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


15GB tốc độ cao

30 ngày

200.000đ
Hết 15GB vẫn truy cập miễn phí với tốc độ thông thường


Để đăng ký, soạn sms:

MIMAX200 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


CÁC GÓI CƯỚC CHƠI LIÊN QUÂN MOBILE

(Chơi Liên Quân miễn phí)

PLAN - PRICE

Description

EST120

28GB tốc độ cao

28 ngày

120.000đ


*Có 28GB data tốc độ cao dùng trong 28 ngày. 

*Hết data vẫn chơi Liên Quân Mobile được.


Sim nào đăng ký cũng được, trừ sim Dcom

(Khuyên dùng cho người chơi Liên Quân)


Để đăng ký, soạn sms:

EST120 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


12EST120

164GB tốc độ cao

336 ngày

1.440.000đ


*Có 164GB Data tốc độ cao dùng trong 336 ngày.

*Miễn phí chơi Liên Quân Mobile trong 1 năm.


Sim nào đăng ký cũng được, trừ sim Dcom

(Khuyên dùng cho người chơi Liên Quân)


Để đăng ký, soạn sms:

12EST120 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


CÁC GÓI CƯỚC ĐẶC BIỆT

(Combo Data và Thoại siêu khủng)

PLAN - PRICE

Description

V50C

2GB tốc độ cao

30 ngày

50.000đ


Miễn phí 10p/ cuộc thoại nội mạng


Để đăng ký, soạn sms:

V50C 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới

V70C

9GB tốc độ cao

30 ngày (mỗi ngày 300MB)

70.000đ


Miễn phí 10p/ cuộc thoại nội mạng


Để đăng ký, soạn sms:

V70C 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới

V90C

15GB tốc độ cao

30 ngày (mỗi ngày 500MB)

90.000đ


Miễn phí 10p/ cuộc thoại nội mạng. 20P ngoại mạng


Để đăng ký, soạn sms:

V90C 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới

V120C

30GB tốc độ cao

30 ngày (mỗi ngày 1GB)

120.000đ


Miễn phí 20p/ cuộc thoại nội mạng. 50P ngoại mạng


Để đăng ký, soạn sms:

V120C 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới

PLAN - PRICE

Description

V150C

45GB tốc độ cao

30 ngày (mỗi ngày 1.5GB)

150.000đ


Miễn phí 20p/ cuộc thoại nội mạng. 50P ngoại mạng


Để đăng ký, soạn sms:

V150C 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới

V200C

60GB tốc độ cao

30 ngày (mỗi ngày 2GB)

200.000đ


Miễn phí 20p/ cuộc thoại nội mạng. 100P ngoại mạng


Để đăng ký, soạn sms:

V200C 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới

ST70

30GB tốc độ cao

30 ngày

Mỗi ngày 1GB tốc độ cao

70.000đ


Trường hợp đăng ký không thành công, xin vui lòng tham khảo gói ST120 (100% thành công)


Để đăng ký, soạn sms:

ST70 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


V120

60GB tốc độ cao

30 ngày

120.000đ
- Gọi nội mạng miễn phí: <20p/cuộc

(Không giới hạn số lần gọi)
- 50 phút ngoại mạng miễn phí

- 60GB Data tốc độ cao (2GB/ngày)


Để đăng ký, soạn sms:

V120 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới

CÁC GÓI CƯỚC 4G SIÊU DATA

Trường hợp đăng ký không thành công, xin vui lòng chọn gói khác tương đương

PLAN - PRICE

Description

60GB tốc độ cao

30 ngày

200.000đ
- Gọi nội mạng miễn phí: <20p/cuộc

(Không giới hạn số lần gọi)
- 200 phút ngoại mạng miễn phí

- 60GB Data tốc độ cao (2GB/ngày)


Để đăng ký, soạn sms:

ST200 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


60GB tốc độ cao

30 ngày

120.000đ
- Gọi nội mạng miễn phí: <20p/cuộc

(Không giới hạn số lần gọi)
- 50 phút ngoại mạng miễn phí

- 60GB Data tốc độ cao (2GB/ngày)


Để đăng ký, soạn sms:

V120 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới

Sim nào đăng ký cũng được, trừ sim Dcom

28GB tốc độ cao

28 ngày

120.000đ


*Có 28GB data tốc độ cao dùng trong 28 ngày. 

*Hết data vẫn chơi Liên Quân Mobile được.


Để đăng ký, soạn sms:

eST120 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


30GB tốc độ cao

30 ngày

Mỗi ngày 1GB tốc độ cao

70.000đ


Trường hợp đăng ký không thành công, xin vui lòng tham khảo gói ST120 (100% thành công)


Để đăng ký, soạn sms:

ST70 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


PLAN - PRICE

Description

ST90

*Sim kích hoạt sau 25/02/2020

30GB tốc độ cao

Mỗi ngày 1GB tốc độ cao

30 ngày

90.000đ


Trường hợp đăng ký không thành công, xin vui lòng tham khảo gói ST120 (100% thành công)


Để đăng ký, soạn sms:

ST90 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


ST120

Sim nào đăng ký cũng được, trừ Dcom

28GB tốc độ cao

28 ngày

120.000đ


Mỗi ngày 1GB tốc độ cao


Để đăng ký, soạn sms:

ST120 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới

UMAX300

Sim nào đăng ký cũng được, trừ Dcom

30GB tốc độ cao

30 ngày

300.000đ


Hết 30GB vẫn truy cập thoải mái với tốc độ cao. Không lo hết Data, truy cập thả ga.


Để đăng ký, soạn sms:

UMAX300 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


MIMAX70

Sim nào đăng ký cũng được, trừ Dcom

3GB tốc độ cao

30 ngày

70.000đ
Hết 3GB vẫn truy cập miễn phí với tốc độ thông thường


Để đăng ký, soạn sms:

MIMAX70 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới

PLAN - PRICE

Description

60GB tốc độ cao

30 ngày

120.000đ
- Gọi nội mạng miễn phí: <20p/cuộc

(Không giới hạn số lần gọi)
- 50 phút ngoại mạng miễn phí

- 60GB Data tốc độ cao (2GB/ngày)


Để đăng ký, soạn sms:

V120 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới

Chu kì: 180 ngày

Phí gói: 720.000đ

Ưu đãi: (Mỗi chu kì 30 ngày):

60GB tốc độ cao

- Gọi nội mạng miễn phí: <20p/cuộc

(Không giới hạn số lần gọi)
- 50 phút ngoại mạng miễn phí

- 60GB Data tốc độ cao (2GB/ngày)


Để đăng ký, soạn sms:

6V120 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới

Chu kì: 360 ngày

Phí gói: 1.440.000đ

Ưu đãi: (Mỗi chu kì 30 ngày):

60GB tốc độ cao

- Gọi nội mạng miễn phí: <20p/cuộc

(Không giới hạn số lần gọi)
- 50 phút ngoại mạng miễn phí

- 60GB Data tốc độ cao (2GB/ngày)


Để đăng ký, soạn sms:

12V120 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới

CÁC GÓI CƯỚC ĐẶC THÙ

PLAN - PRICE

Description

XL50

Sim kích hoạt sau 15/11/2018

5GB tốc độ cao

30 ngày

50.000đ


Để đăng ký, soạn sms:

XL50 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


XL90

Sim kích hoạt sau 15/11/2018

9GB tốc độ cao

30 ngày

90.000đ


Để đăng ký, soạn sms:

XL90 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới

F90

Sim kích hoạt sau 15/11/2018

5GB tốc độ cao/tháng

+ Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút/cuộc

+ Miễn phí 15 phút gọi ngoại mạng

+ Miễn phí 250 tin nhắn nội mạng

30 ngày

90.000đ


Để đăng ký, soạn sms:

F90 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


PLAN - PRICE

Description

F120

Sim kích hoạt sau 15/11/2018

7GB tốc độ cao/tháng

+ Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút/cuộc

+ Miễn phí 40 phút gọi ngoại mạng

30 ngày

120.000đ


Để đăng ký, soạn sms:

F120 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


3F90

Sim kích hoạt sau 15/11/2018

5GB tốc độ cao/tháng

+ Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút

+ 15 phút gọi ngoại mạng

+250 tin nhắn nội mạng

+ Chu kỳ 30 ngày * 3 chu kỳ.

3 tháng

270.000đ


Để đăng ký, soạn sms:

3F90 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


12F90

Sim kích hoạt sau 15/11/2018

5GB tốc độ cao/tháng

+ Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút

+ 15 phút gọi ngoại mạng

+250 tin nhắn nội mạng

+ Chu kỳ 30 ngày * 12 chu kỳ.

1 năm

1.080.000đĐể đăng ký, soạn sms:

12F90 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới