Các gói 4G cho thuê bao trả sau

CÁC GÓI CƯỚC 4G DÀNH CHO TRƯỚC VÀ TRẢ SAU

PLAN - PRICE

Description

60GB tốc độ cao

30 ngày

200.000đ

*Gọi nội mạng miễn phí 20p/cuộc

(không giới hạn số lần gọi)

*Gọi ngoại mạng miễn phí 200 phút

*2GB Data mỗi ngày (Tổng 60GB Data trong tháng)


Để đăng ký, soạn sms:

V200 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


ST90

30GB tốc độ cao

1GB/ngày

30 ngày

90.000đ


Để đăng ký, soạn sms:

ST90 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


ST70

30GB tốc độ cao

1GB/ngày

30 ngày

70.000đ


Để đăng ký, soạn sms:

ST70 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


PLAN - PRICE

Description

30GB tốc độ cao

30 ngày

300.000đ
Hết 30GB vẫn truy cập thoải mái với tốc độ cao. Không lo hết Data, truy cập thả ga.


Để đăng ký, soạn sms:

UMAX300 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


15GB tốc độ cao

30 ngày

200.000đ
Hết 15GB vẫn truy cập miễn phí với tốc độ thông thường


Để đăng ký, soạn sms:

MIMAX200 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


PLAN - PRICE

Description

3GB tốc độ cao

30 ngày

70.000đ
Hết 3GB vẫn truy cập miễn phí với tốc độ thông thường


Để đăng ký, soạn sms:

MIMAX70 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


5GB tốc độ cao

30 ngày

90.000đ
Hết 5GB vẫn truy cập miễn phí với tốc độ thông thường


Để đăng ký, soạn sms:

MIMAX90 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


8GB tốc độ cao

30 ngày

125.000đ
Hết 8GB vẫn truy cập miễn phí với tốc độ thông thường


Để đăng ký, soạn sms:

MIMAX125 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới