CÁC GÓI CƯỚC ĐẶC BIỆT

CÁC GÓI CƯỚC ĐẶC BIỆT

(Combo Data và Thoại siêu khủng)

PLAN - PRICE

Description

V50C

2GB tốc độ cao

30 ngày

50.000đ


Miễn phí 10p/ cuộc thoại nội mạng


Để đăng ký, soạn sms:

V50C 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới

V70C

9GB tốc độ cao

30 ngày (mỗi ngày 300MB)

70.000đ


Miễn phí 10p/ cuộc thoại nội mạng


Để đăng ký, soạn sms:

V70C 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới

V90C

15GB tốc độ cao

30 ngày (mỗi ngày 500MB)

90.000đ


Miễn phí 10p/ cuộc thoại nội mạng. 20P ngoại mạng


Để đăng ký, soạn sms:

V90C 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới

V120C

30GB tốc độ cao

30 ngày (mỗi ngày 1GB)

120.000đ


Miễn phí 20p/ cuộc thoại nội mạng. 50P ngoại mạng


Để đăng ký, soạn sms:

V120C 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới

PLAN - PRICE

Description

V150C

45GB tốc độ cao

30 ngày (mỗi ngày 1.5GB)

150.000đ


Miễn phí 20p/ cuộc thoại nội mạng. 50P ngoại mạng


Để đăng ký, soạn sms:

V150C 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới

V200C

60GB tốc độ cao

30 ngày (mỗi ngày 2GB)

200.000đ


Miễn phí 20p/ cuộc thoại nội mạng. 100P ngoại mạng


Để đăng ký, soạn sms:

V200C 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới

ST70

30GB tốc độ cao

30 ngày

Mỗi ngày 1GB tốc độ cao

70.000đ


Trường hợp đăng ký không thành công, xin vui lòng tham khảo gói ST120 (100% thành công)


Để đăng ký, soạn sms:

ST70 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới


V120

60GB tốc độ cao

30 ngày

120.000đ
- Gọi nội mạng miễn phí: <20p/cuộc

(Không giới hạn số lần gọi)
- 50 phút ngoại mạng miễn phí

- 60GB Data tốc độ cao (2GB/ngày)


Để đăng ký, soạn sms:

V120 0973441874 

Gửi 9123

Hoặc nút bên dưới