Các gói cước Dcom

CÁC GÓI DCOM, MÁY TÍNH BẢNG, BỘ PHÁT WIFI

Dành cho sim Dcom: Chỉ có chức năng vào mạng, không nghe, gọi, nhắn tin 

PLAN - PRICE

Description

3.5GB tốc độ cao

30 ngày

50.000đ


Hết 3.5GB vẫn truy cập miễn phí với tốc độ thông thường


7GB tốc độ cao

30 ngày

70.000đ


Hết 7GB vẫn truy cập miễn phí với tốc độ thông thường


10GB tốc độ cao

30 ngày

90.000đ


Hết 10GB vẫn truy cập miễn phí với tốc độ thông thường


12GB tốc độ cao

30 ngày

120.000đ


Hết 12GB vẫn truy cập miễn phí với tốc độ thông thường

PLAN - PRICE

Description

20GB tốc độ cao

30 ngày

200.000đ


Hết 20GB vẫn truy cập miễn phí với tốc độ thông thường

48GB tốc độ cao

1 năm

500.000đ


Mỗi tháng có 4GB data tốc độ cao, hết 4GB truy cập tốc độ thông thường

Chu kỳ 12 tháng


84GB tốc độ cao

1 năm

900.000đ


Mỗi tháng có 7GB data tốc độ cao, hết 7GB truy cập tốc độ thông thường

Chu kỳ 12 tháng